Wróć do listy

musical warszawa

Dla kogo? Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 8 roku życia, które maja trochę odwagi, lubią tańczyć i śpiewać oraz chciałyby występować przed publicznością.

Cel ? Naszym głównym celem jest w przyjaznej atmosferze zabawy stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą miały szansę na wyrażenie własnych emocji, pogłębienie swojej pasji oraz nauczenie się podstaw funkcjonowania na scenie i budowania kreacji scenicznej.

Efekt ? Efektem zajęć jest musical niosący treść edukacyjną. Poprzez taniec i śpiew opowiemy najpiękniejsze historie z baśni skondensowane w jedną opowieść o walce mroku i światła, z którą boryka się każdy, czy jest duży czy mały. Spektakl wystawimy kilka razy dla szerszej publiczności, przede wszystkim dla rodziny i przyjaciół naszych młodych aktorów.

Kiedy? Soboty (sala mała i duża na ul. Wrzeciono 24)

Ile casu? Zajęcia trwają 2h ( 10.00-12.00)

Co trzeba mieć ze sobą? Dobry humor, wygodny strój sportowy i wodę do picia

Program? Zajęcia podzielone są na dwa bloki obejmujące:

Blok 1 - zajęcia teatralno - taneczne
 • Kształtowanie warsztatu artystycznego
 • Budowanie pewność siebie
 • Naukę różnych technik tanecznych
 • Rozwijanie zdolności autoprezentacji
 • Wzrost poczucia rytmu oraz słuchu muzycznego
 • Wykształcanie lepszej zdolności zapamiętywania
 • Poprawienie sprawności fizycznej
 • Naukę umiejętności pracy w grupie
 • Pobudzanie wyobraźni
 • Podstawowe zadania aktorskie
 • Pracę z kamerą
 • Rozwój interpretacji tekstu
 • Naukę prowadzenia monologu, dialogu
 • Naukę ruchu scenicznego
 • Budowanie świadomości ciała
 • Pracę nad rolą i postacią.
 • Warsztaty z aktorami pracującymi w zawodzie i studentami szkoły teatralnej
 • Tworzenie i praca nad spektaklem

Blok 2 – zajęcia wokalne
 • Emisję głosu i pracę nad oddechem
 • Dykcję
 • Kształcenie słuchu
 • Rozgrzewanie aparatu mowy
 • Eliminowanie błędów wymowy
 • Praca nad sprawnością wymowy
 • Ćwiczenia melodyczno – rytmiczne
 • Zabawy rytmiczne  
 • Połączenie rytmu i ćwiczeń dykcyjnych
 • Pracę z mikrofonem
 • Wypracowywanie właściwego brzmienia