DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA Półkolonie ZIMA 2022

 Karta Kwalifikacyjna uczestnika PÓŁKOLONII ZIMA 2022            (dokument edytowalny .docx)

Warunki Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport   

Regulamin Półkolonii Zima 2022 Stowarzyszenia JK Sport    

Regulamin Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport  

Przetwarzanie danych osobowych RODO oraz wizerunku  

Oświadczenie o Stanie zdrowia uczestnika obozu Zima 2022   

Upoważnienie na odbiór dziecka z Półkolonii Zima 2022