DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA Półkolonie ZIMA 2022

 Karta Kwalifikacyjna uczestnika PÓŁKOLONII LATO 2022            (dokument edytowalny .docx)

Warunki Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport   

Regulamin Półkolonii Lato 2022 Stowarzyszenia JK Sport    

Regulamin Uczestnictwa w Półkoloniach Stowarzyszenia JK Sport  

Przetwarzanie danych osobowych RODO oraz wizerunku  

Oświadczenie o Stanie zdrowia uczestnika obozu LATO 2022   

Upoważnienie na odbiór dziecka z Półkolonii LATO 2022