DOKUMENTY OBÓZ LATO

DOKUMENTY DO POBRANIA OBÓZ ZIMA 2022

 Karta Kwalifikacyjna uczestnika obozu Lato 2022    

Warunki Uczestnictwa w Obozach Stowarzyszenia JK Sport   

Regulamin Uczestnictwa w Obozach Stowarzyszenia JK Sport COVID-19  

Regulamin obozu letniego Stowarzyszenia JK Sport  

Przetwarzanie danych osobowych RODO oraz wizerunku  

Oświadczenie o Stanie zdrowia uczestnika obozu Lato 2022   

Lista Potrzebnych Rzeczy uczestnika obozu Lato 2022